Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.7.2011

Den offentliga sektorns skuld minskade under första kvartalet 2011

Den offentliga sektorns skuld minskade under första kvartalet 2011 med 2,3 miljarder euro och uppgick till 84,6 miljarder euro i slutet av mars. Av summan var 77,1 miljarder statsskuld och 11,2 miljarder lokalförvaltningens skuld. Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan undersektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

offentliga sektorns skuld kvartalsvis

offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Minskningen av den offentliga sektorns skuld under första kvartalet 2011 var främst en följd av att statsskulden minskade med 2,0 miljarder euro. Minskningen av skulden berodde särskilt på amorteringar av statens kortfristiga skuldebrev med 3,6 miljarder euro netto. Också statens kortfristiga lån minskade med 0,8 miljarder euro. Däremot emitterades masskuldebrevslån för 2,3 miljarder euro netto. I slutet av mars var det nominella värdet på masskuldebrevslånen 64,7 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas icke-konsoliderade bruttoskuld minskade med 0,5 miljarder euro under första kvartalet. Lokalförvaltningens långfristiga lån minskade med 0,2 miljarder euro och uppgick till 9,6 miljarder euro i slutet av årets första kvartal.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2011/01/jyev_2011_01_2011-07-01_tie_001_sv.html