Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor