Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2011

Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,3 miljarder euro under tredje kvartalet 2011

Den offentliga sektorns konsoliderade skuld ökade med 4,3 miljarder euro under tredje kvartalet år 2011 och uppgick i slutet av september till 89,4 miljarder euro. Jämfört med motsvarande period året innan har skulden ökat med 6,1 miljarder euro. Av den offentliga sektorns konsoliderade skuld var 79,2 miljarder statens skuld och 10,1 miljarder euro lokalförvaltningens skuld.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Av statsskulden var största delen masskuldebrevslån. Under tredje kvartalet ökade beloppet av masskuldebrevslånen med 3,5 miljarder euro till 69,4 miljarder euro. Statens icke-konsoliderade bruttoskuld ökade under tredje kvartalet med sammanlagt 5,6 miljarder euro och uppgick till 82,9 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, icke-konsoliderade bruttoskuld var på samma nivå som föregående kvartal. Lokalförvaltningens skuld består främst av långfristiga lån, vars värde i slutet av september uppgick till 9,9 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att avdra skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2011/03/jyev_2011_03_2011-12-16_tie_001_sv.html