Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2012

Den offentliga sektorns skuld ökade med 3,3 miljarder euro under sista kvartalet 2011

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade under sista kvartalet år 2011 med 3,3 miljarder euro och uppgick till 93,0 miljarder euro i slutet av december. Jämfört med motsvarande period året innan har den offentliga sektorns konsoliderade skuld ökat med 6,1 miljarder euro.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Statens skuld ökade under sista kvartalet med 2,8 miljarder euro till 85,8 miljarder euro. Jämfört med motsvarande period året innan har statens skuld ökat med 6,7 miljarder euro. Under sista kvartalet ökade beloppet av masskuldebrevslånen med 1,5 miljarder euro till 71,0 miljarder euro.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas konsoliderade skuld inom sektorn ökade med 0,6 miljarder euro under årets sista kvartal. Lokalförvaltningens konsoliderade skuld består huvudsakligen av långfristiga lån, som i slutet av året uppgick till 10,9 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att avdra skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.03.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2011/04/jyev_2011_04_2012-03-30_tie_001_sv.html