Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2012

Den offentliga sektorns skuld minskade med 1,3 miljarder euro under tredje kvartalet 2012

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, minskade under tredje kvartalet 2012 med 1,3 miljarder euro och uppgick i slutet av september till 99,0 miljarder euro. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med 9,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Statsskulden minskade under tredje kvartalet med 1,5 miljarder euro och uppgick till 91,0 miljarder euro i slutet av september. Beståndet av de masskuldebrev som staten emitterat minskade under kvartalet med 1,3 miljarder euro och beståndet av kort- och långfristiga lån minskade med 0,2 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld ökade med 0,3 miljarder euro och uppgick till 12,8 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att avdra skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 09 1734 2324, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2012/03/jyev_2012_03_2012-12-20_tie_001_sv.html