Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2013

Den offentliga sektorns skuld ökade med 4,8 miljarder euro under andra kvartalet 2013

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade under andra kvartalet 2013 med 4,8 miljarder euro och uppgick till 110,1 miljarder euro i slutet av kvartalet. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med totalt 9,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Under andra kvartalet ökade statsskulden med 4,5 miljarder euro och uppgick till 99,6 miljarder euro i slutet av kvartalet. Under kvartalet ökade beståndet av statens masskuldebrevslån med 4,7 miljarder euro, beståndet av penningmarknadsinstrument med 0,6 miljarder euro samt beståndet av långfristiga lån med 0,5 miljarder euro. Statens kortfristiga lån minskade med 1,3 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld ökade med 0,4 miljarder euro och uppgick till 14,9 miljarder euro i slutet av kvartalet. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med totalt 0,2 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att dra av skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 09 1734 2324, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2013/02/jyev_2013_02_2013-09-30_tie_001_sv.html