Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2013

Den offentliga sektorns skuld minskade med 4,7 miljarder euro under tredje kvartalet 2013

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, minskade under tredje kvartalet 2013 med 4,7 miljarder euro och uppgick i slutet av kvartalet till 105,5 miljarder euro. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med totalt 6,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Under tredje kvartalet minskade statens skuld med 4,5 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick den till 95,2 miljarder euro. Under kvartalet minskade statens stock av masskuldebrevslån med 1,7 miljarder euro, stocken av kortfristiga penningmarknadsinstrument med 2,3 miljarder euro samt stocken av kortfristiga lån med 0,4 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld var på samma nivå som föregående kvartal och uppgick till 14,9 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder ökade med totalt 0,3 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att dra av skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 09 1734 2324, Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2013/03/jyev_2013_03_2013-12-19_tie_001_sv.html