Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2014

Den offentliga sektorns skuld ökade med 3,4 miljarder euro under första kvartalet 2014

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade under första kvartalet 2014 med 3,4 miljarder euro och uppgick till 113,8 miljarder euro i slutet av kvartalet. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med totalt 8,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Under första kvartalet 2014 ökade statens skuld med 2,8 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick den till 101,7 miljarder euro. Beståndet av de masskuldebrevslån som staten emitterat ökade med 4,1 miljarder euro och beståndet av kortfristiga lån med 0,8 miljarder euro. Samtidigt minskade beståndet av kortfristiga skuldebrev med 2,2 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, skuld var på nästan samma nivå som i slutet av år 2013. I slutet av första kvartalet 2014 uppgick lokalförvaltningens skuld till totalt 16 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade skuld fås genom att dra av skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010 (ESA 2010). Nästa offentliggörande av denna statistik följer det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Martti Pykäri 029 551 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2014/01/jyev_2014_01_2014-06-30_tie_001_sv.html