Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2014

Den offentliga sektorns skuld ökade med 3 miljarder euro under andra kvartalet 2014

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, ökade under andra kvartalet 2014 med 3 miljarder euro och uppgick till 119,1 miljarder euro i slutet av kvartalet. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med totalt 6,5 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Under andra kvartalet 2014 ökade statsförvaltningens skuld med 2,8 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick den till 106,5 miljarder euro. Beståndet av de masskuldebrevslån som staten emitterat ökade med 1,2 miljarder euro, beståndet av kortfristiga skuldebrev med 1,8 miljarder euro och beståndet av långfristiga lån med 0,3 miljarder euro. Beståndet av kortfristiga lån minskade med 0,6 miljarder euro. Lokalförvaltningens, dvs. i huvudsak kommunernas och samkommunernas, skuld var på nästan samma nivå som föregående kvartal. I slutet av andra kvartalet 2014 uppgick lokalförvaltningens skuld till totalt 16,3 miljarder euro.

Den offentliga sektorns skuld efter kvartal beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom samhällsekonomin och till utlandet. Utvecklingen av skulden påverkas både av förändringen av den icke-konsoliderade skulden och av den offentliga sektorns interna skulder. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld fås genom att dra av skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer.

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis publiceras nu enligt det nya räkenskapssystem, vilket innebär att siffrorna har ändrats mer än normalt från det föregående offentliggörandet av statistiken. Av de ändringar som det nya räkenskapssystemet ENS 2010 medför har den utvidgade sektorindelningen störst inverkan på statistiken. Till den offentliga sektorn hör nu bl.a. statens affärsverk Senatfastigheter samt sådana kommunägda bolag som producerar tjänster främst för sina ägare. Den inverkan som ändringen har på den offentliga sektorns EDP-skuld år 2013 är en ökning av skulden med 2,5 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Martti Pykäri 029 551 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2014/02/jyev_2014_02_2014-09-30_tie_001_sv.html