Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 andra kvartalet, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 927 1 421 28 172 12 13 37
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 850 49 6 370 - 1) - -
S.13 Offentlig sektor 9 1 104 - - 0
S.14 Hushåll 274 88 4 601 4 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 24 29 - - -
S.2 Utlandet 972 563 7 216 - - -
Sektorer sammanlagt 4 043 2 146 46 491 15 17 38
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 andra kvartalet, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2017/02/jyev_2017_02_2017-09-29_tau_002_sv.html