Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 andra kvartalet, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 927 1 421 28 172 12 13 37
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 850 49 6 370 - 1) - -
S.13 Offentlig sektor 9 1 104 - - 0
S.14 Hushåll 274 88 4 601 4 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 11 24 29 - - -
S.2 Utlandet 972 563 7 216 - - -
Sektorer sammanlagt 4 043 2 146 46 491 15 17 38
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Statens garantier under 2017 andra kvartalet, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2017/02/jyev_2017_02_2017-09-29_tau_002_sv.html