Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
S.11 Icke-finansiella företag 1 666 480 33 491 10 1 21
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 437 447 21 273 10 1 21
S.112 Bostadssamfund 229 33 12 217 . 1) . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 83 239 8 661 . . .
S.13 Offentlig sektor 11 1 44 . . .
S.14 Hushåll 76 74 5 255 4 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . . . . .
S.2 Utlandet 199 216 7 067 . . .
Sektorer sammanlagt 2 035 1 010 54 517 13 5 23
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2018/04/jyev_2018_04_2019-03-15_tau_002_sv.html