Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 728 784 33 269 11 4 59
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 460 733 20 658 11 4 59
S.112 Bostadssamfund 268 52 12 611 . . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag . . 8 776 . . .
S.13 Offentlig sektor 15 32 567 . . 0
S.14 Hushåll 60 73 5 521 4 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 188 . 188 . . .
S.2 Utlandet 255 306 7 151 . . .
Sektorer sammanlagt 1 246 1 195 55 472 15 7 60
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.06.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2019/01/jyev_2019_01_2019-06-28_tau_002_sv.html