Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2019

Den offentliga sektorns skuld ökade med 5,6 miljarder euro under andra kvartalet 2019 (Korrigerad rubrik. Var tidigare: 5,4)

Korrigering 21.10.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden till nominellt värde, uppgick till 144,2 miljarder euro i slutet av andra kvartalet år 2019 och ökade under kvartalet med 5,6 miljarder euro. Samtidigt har den offentliga sektorns skuld ökat med 7,4 miljarder euro jämfört med motsvarande period året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis. I samband med EDP-rapporteringen för oktober har tidsserien för den offentliga sektorns kvartalsvisa skuld reviderats något fr.o.m. år 2010.

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2019/02/jyev_2019_02_2019-09-27_tie_001_sv.html