Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 684 896 33 845 7 5 21
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 430 816 20 864 7 5 21
S.112 Bostadssamfund 254 79 12 981 0 . 1) 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 31 469 9 486 . . .
S.13 Offentlig sektor . 0 36 . . 0
S.14 Hushåll 68 130 5 766 4 5 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . 117 . . .
S.2 Utlandet 145 27 7 097 . . .
Sektorer sammanlagt 1 929 1 522 56 347 12 11 22
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2019/03/jyev_2019_03_2019-12-20_tau_002_sv.html