Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 4:e kvartalet

2019
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik