Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 2 736 1 259 36 619 5 124 36
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 432 1 217 22 498 4 124 35
S.112 Bostadssamfund 1 303 41 14 120 0 . 1) 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag . 2 11 221 . . .
S.13 Offentlig sektor . 0 24 . . 0
S.14 Hushåll 70 76 6 315 6 5 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 168 . 168 . . .
S.2 Utlandet 528 291 7 243 . . .
Sektorer sammanlagt 3 501 1 629 61 590 11 129 37
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2020/03/jyev_2020_03_2020-12-18_tau_002_sv.html