Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 2 050 888 37 521 9 2 26
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 779 827 22 829 9 2 26
S.112 Bostadssamfund 271 61 14 692 . 1) . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 87 26 10 480 . . 270
S.13 Offentlig sektor . 0 8 . . 0
S.14 Hushåll 60 78 6 482 6 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 336 168 336 . . .
S.2 Utlandet 1 218 298 7 566 . . .
Sektorer sammanlagt 3 751 1 458 62 394 15 5 297
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2021/01/jyev_2021_01_2021-06-24_tau_002_sv.html