Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 3:e kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

2021
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik