Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

  Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor            
S.11 Icke-finansiella företag 1 076 975 37 577 16 4 44
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 688 897 22 516 16 4 43
S.112 Bostadssamfund 388 78 15 061 . 1) . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 35 . 10 485 . . .
S.13 Offentlig sektor 0 0 9 . . .
S.14 Hushåll 404 86 6 800 9 3 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . . 336 . . .
S.2 Utlandet 246 275 7 537 . . .
Sektorer sammanlagt 1 762 1 336 62 744 25 8 45
1) inga observationer

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2021/02/jyev_2021_02_2021-09-24_tau_002_sv.html