Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor
S.11 Icke-finansiella företag 1 075 716 37 869 19 4 33
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 762 626 22 600 18 4 33
S.112 Bostadssamfund 314 90 15 269 1 . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag . . 10 548 . . .
S.13 Offentlig sektor . 0 8 . . 0
S.14 Hushåll 62 74 6 788 7 5 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 282 . 618 . . .
S.2 Utlandet 62 31 7 449 . . .
Sektorer sammanlagt 1 481 821 63 281 26 9 34

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2021/03/jyev_2021_03_2021-12-21_tau_002_sv.html