Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor
S.11 Icke-finansiella företag 1 075 716 37 869 19 4 33
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 762 626 22 600 18 4 33
S.112 Bostadssamfund 314 90 15 269 1 . 0
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag . . 10 548 . . .
S.13 Offentlig sektor . 0 8 . . 0
S.14 Hushåll 62 74 6 788 7 5 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 282 . 618 . . .
S.2 Utlandet 62 31 7 449 . . .
Sektorer sammanlagt 1 481 821 63 281 26 9 34

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Jose Lahtinen 029 551 3776, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 21.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2021/03/jyev_2021_03_2021-12-21_tau_002_sv.html