Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro

Nya garantier som ställts under kvartalet Garantier som gått ut under kvartalet Garantistocken i slutet av kvartalet Ersättningar som betalats under kvartalet Återindrivningsintäkter som erhållits under kvartalet Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet
Sektor
S.11 Icke-finansiella företag 1 828 1 745 37 969 23 9 62
S.111 Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund 1 423 1 691 22 256 15 9 62
S.112 Bostadssamfund 406 54 15 713 8 . 1
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 925 759 10 771 . . .
S.13 Offentlig sektor . 1 8 . . .
S.14 Hushåll 217 82 6 923 9 4 1
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer . 336 282 . . .
S.2 Utlandet . 3 7 350 . . .
Sektorer sammanlagt 2 970 2 926 63 304 32 13 63

Källa: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Päivi Kankaanranta 029 551 3417, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Statens garantier, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2021/04/jyev_2021_04_2022-03-15_tau_002_sv.html