Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för lastbilstrafik 2006, september

2006
september
Offentliggöranden