Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 19.2.2007

Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 2,2 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 2,2 procent från januari år 2006 till januari år 2007. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar steg med 3,6 procent, kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 3,1 procent och kostnaderna för släpvagnskombinationer med 1,8 procent.

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2001 - 1/2007

Kostnadsindexet för lastbilstrafik reviderades

Kostnadsindexet för lastbilstrafik har reviderats. Viktstrukturen har korrigerats till att motsvara kostnadsstrukturen för år 2005 och basåret har ändrats till 2005.

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Piistari (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 19.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
januari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2007/01/kalki_2007_01_2007-02-19_tie_001_sv.html