Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för lastbilstrafik 2007, november

2007
november
Offentliggöranden