Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för lastbilstrafik 2009, april

2009
april
Offentliggöranden