Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för lastbilstrafik 2009, september

2009
september
Offentliggöranden