Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2005=100, index efter kostnadsfaktor

  Förar- löner Indirekta löner Dag- penning Bränslen Reparation och service Däck Kapital avskrivning Räntor Försäk- ringar Trafikerings- avgifter Förvalt- ning Under- håll Total- index
2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 103,7 103,6 100,9 106,0 105,0 106,3 102,8 121,4 107,8 100,6 102,0 104,4 104,8
2007 106,9 106,7 102,5 106,0 108,7 112,5 106,8 157,2 112,0 101,7 106,8 109,1 108,2
2008 114,0 114,2 104,6 132,1 115,0 117,5 110,3 171,8 117,7 103,4 113,1 113,4 119,2
2009 121,4 118,5 115,7 106,2 119,7 121,3 112,4 85,0 127,8 104,8 117,8 117,8 115,2
2010 124,1 115,7 118,0 121,7 123,8 123,7 115,1 67,9 132,6 106,6 121,2 119,0 119,7
01/2009 116,0 114,6 104,8 104,0 117,8 120,5 111,6 133,2 127,8 104,1 117,5 115,7 113,4
02/2009 121,4 119,9 116,7 103,5 120,0 121,2 111,8 106,7 127,8 104,1 117,4 117,6 115,2
03/2009 121,4 119,9 116,7 100,6 119,9 121,2 111,7 95,2 127,8 104,1 117,6 117,7 114,3
04/2009 121,4 118,0 116,7 102,3 119,8 120,7 111,9 84,8 127,8 104,9 117,1 117,6 114,1
05/2009 121,4 118,0 116,7 102,9 119,2 120,2 111,9 79,4 127,8 104,9 117,0 117,5 114,1
06/2009 121,4 118,0 116,7 108,3 119,4 120,0 113,4 79,1 127,8 104,9 117,1 117,5 115,5
07/2009 121,4 118,0 116,7 105,8 119,3 122,8 112,9 81,7 127,8 104,9 117,1 117,2 115,0
08/2009 121,4 118,0 116,7 110,0 119,3 122,2 112,6 73,2 127,8 105,2 117,1 117,2 115,7
09/2009 121,4 118,0 116,7 106,8 119,6 122,1 112,8 70,0 127,8 105,2 117,4 117,3 115,0
10/2009 123,3 119,9 116,7 108,5 120,6 121,3 112,8 68,5 127,8 105,2 119,5 119,3 116,3
11/2009 123,3 119,9 116,7 110,7 120,6 121,3 112,8 72,3 127,8 105,2 119,4 119,3 116,9
12/2009 123,3 119,9 116,7 111,4 120,6 121,7 112,8 75,5 127,8 105,2 119,4 119,3 117,1
01/2010 123,3 115,0 116,7 115,7 121,7 121,5 113,5 74,4 132,6 106,5 120,5 118,8 117,7
02/2010 123,3 115,0 116,7 115,7 123,6 121,1 114,9 71,7 132,6 106,5 120,6 118,2 117,9
03/2010 123,3 115,0 116,7 119,2 123,6 121,8 114,9 68,4 132,6 106,5 120,6 118,4 118,7
04/2010 124,1 115,7 116,7 122,1 123,7 123,4 114,8 70,3 132,6 106,5 120,6 118,7 119,7
05/2010 124,1 115,7 118,7 122,8 123,6 123,7 114,8 63,8 132,6 106,5 120,8 118,7 119,8
06/2010 124,1 115,7 118,7 123,3 123,7 123,4 115,4 63,1 132,6 106,5 121,3 118,8 120,0
07/2010 124,1 115,7 118,7 120,3 123,5 125,1 115,5 67,4 132,6 106,5 121,1 118,7 119,4
08/2010 124,1 115,7 118,7 120,7 123,5 124,3 115,5 57,6 132,6 106,6 121,3 119,0 119,2
09/2010 124,1 115,7 118,7 121,5 124,3 125,0 115,5 67,1 132,6 106,6 121,6 119,4 119,7
10/2010 125,0 116,5 118,7 121,7 124,8 124,9 115,6 63,9 132,6 106,6 122,1 119,8 120,1
11/2010 125,0 116,5 118,7 123,8 124,8 125,2 115,6 73,1 132,6 106,6 122,1 119,9 120,8
12/2010 125,0 116,5 118,7 133,3 124,8 125,1 115,6 74,1 132,6 106,6 122,1 120,0 123,1
01/2011 125,0 117,8 118,7 138,2 125,4 132,6 117,5 83,0 140,9 106,6 122,7 121,9 125,6
02/2011 125,0 117,8 118,7 140,9 126,2 132,7 117,5 86,4 140,8 106,6 122,8 122,8 126,3
03/2011 125,0 117,8 118,7 145,6 126,3 132,5 117,7 84,2 140,8 106,9 123,1 123,1 127,4

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik 2011, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 18.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
mars 2011, 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2005=100, index efter kostnadsfaktor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2011/03/kalki_2011_03_2011-04-18_tau_002_sv.html