Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.3.2012

Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 7,2 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 7,2 procent från februari år 2011 till februari år 2012. Kostnaderna för trailerkombinationer ökade med 7,6 procent, kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 6,3 procent och kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar med 6,1 procent.

Kostnadsindexet för lastbilstrafik har reviderats. Indexets viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen 2010. Samtidigt har basåret ändrats till 2010. Totalindexserierna för trafiktyper med basåren 2005=100, 1990=100 och 1974=100, förlängs genom kedjning. Framställningen av indexserien med basår 2000=100 har upphört.

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008 - 2/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för lastbilstrafiken och bränslekostnader 1/2008 - 2/2012, %

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2012/02/kalki_2012_02_2012-03-19_tie_001_sv.html