Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kostnadsindex för lastbilstrafik 2012, mars

2012
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2012/03/index_sv.html