Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för lastbilstrafik 2012, november

2012
november
Offentliggöranden