Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 3. Kostnadsindexen för lastbilstrafik 1990=100 och 2005=100 samt prisindex för kostnadsfaktorer i yrkesmässig lastbilstrafik 1974=100

  Totalindex 1974=100 Totalindex 1990=100 Totalindex 2005=100
1990 441 100,0  
1991 459 104,2  
1992 473 107,6  
1993 481 109,3  
1994 466 106,0  
1995 476 108,2  
1996 484 109,9  
1997 492 111,8  
1998 500 113,7  
1999 512 116,3  
2000 549 124,9  
2001 563 127,9  
2002 569 129,3  
2003 581 132,2  
2004 606 137,8  
2005 646 146,9 100,0
2006 678 154,2 104,8
2007 700 159,3 108,2
2008 771 175,5 119,2
2009 745 169,6 115,2
2010 774 176,2 119,7
2011 825 187,6 127,4
2012 873 198,6 134,9
2013 879 199,9 135,8
01/2013 878 199,6 135,6
02/2013 881 200,4 136,2
03/2013 883 201,0 136,5
04/2013 875 199,0 135,2
05/2013 875 199,0 135,2
06/2013 875 199,0 135,2
07/2013 879 199,9 135,8
08/2013 882 200,7 136,3
09/2013 882 200,6 136,3
10/2013 878 199,6 135,6
11/2013 878 199,7 135,6
12/2013 881 200,4 136,2

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
december 2013, Tabellbilaga 3. Kostnadsindexen för lastbilstrafik 1990=100 och 2005=100 samt prisindex för kostnadsfaktorer i yrkesmässig lastbilstrafik 1974=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2013/12/kalki_2013_12_2014-01-17_tau_003_sv.html