Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Kostnadsindexet för lastbilstrafik mäter prisförändringar för kostnadsfaktorer med anknytning till yrkesmässig lastbilstrafik. Indexet beskriver den genomsnittliga kostnadsutvecklingen för vanliga paketbilar, lastbilar och trailerkombinationer. Statistikcentralen producerar index för tre bilgrupper, även indelade efter kostnadsfaktor.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/meta_sv.html