Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/uut_sv.html