Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tilläggsuppgifter

Namn: Anne Piistari
Telefon: 029 551 3487

Namn: Pentti Wanhatalo
Telefon: 029 551 2685

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/yht_sv.html