Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2000–2010

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  1 000 ton
Växter och vilda djur 11 222 10 467 10 802 9 858 10 198 10 664 9 564 10 542 10 440 10 534 9 078
   direkta
   utländska
   inflödena
10 719 10 043 10 299 9 521 9 792 10 343 9 262 10 306 10 108 10 230 8 822
   dolda flöden 503 424 504 337 406 321 302 237 331 303 256
Trä 47 640 47 921 49 124 49 915 50 025 50 148 48 000 51 147 47 829 33 654 42 230
   direkta
   utländska
   inflödena
36 195 36 427 37 396 38 238 38 571 38 563 37 352 39 775 38 162 28 959 35 743
   dolda flöden 11 445 11 493 11 728 11 677 11 453 11 586 10 648 11 372 9 667 4 694 6 487
Mineraler 142 287 148 190 149 110 163 421 145 843 139 121 160 981 141 046 150 455 140 863 175 997
   direkta
   utländska
   inflödena
52 038 55 465 57 630 62 759 56 982 57 196 64 485 56 783 58 201 60 610 71 033
   dolda flöden 90 249 92 725 91 479 100 662 88 860 81 925 96 497 84 263 92 254 80 253 104 964
Jordmaterial 127 544 124 416 126 252 137 208 137 969 140 594 155 645 159 719 153 427 124 903 139 250
   direkta
   utländska
   inflödena
94 955 94 205 98 152 106 182 108 822 110 842 123 159 127 191 123 928 97 273 101 083
   dolda flöden 32 588 30 212 28 100 31 026 29 147 29 752 32 486 32 528 29 499 27 630 38 167
Förädlade importprodukter 133 654 135 021 138 212 147 641 154 875 163 759 177 519 184 961 190 841 148 284 170 597
   direkta
   utländska
   inflödena
17 325 17 721 17 796 19 511 20 279 21 430 23 238 24 662 26 238 20 876 24 988
   dolda flöden 116 330 117 300 120 417 128 131 134 596 142 328 154 281 160 299 164 602 127 408 145 609
Totalt 462 347 466 015 473 500 508 043 498 909 504 286 551 709 547 415 552 991 458 237 537 153
   direkta
   utländska
   inflödena
211 231 213 861 221 273 236 210 234 446 238 374 257 495 258 717 256 638 217 949 241 670
   dolda flöden 251 116 252 154 252 227 271 833 264 463 265 912 294 214 288 698 296 354 240 289 295 482

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2010, Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2000–2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2010/kanma_2010_2011-11-15_tau_001_sv.html