Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2011

Luonnonvarojen käyttö kasvuun lamavuoden jälkeen

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Suomen kansantaloudessa oli 537 miljoonaa tonnia vuonna 2010. Määrä oli jokaista suomalaista kohden hieman yli 100 tonnia. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö on koti- ja ulkomaisten suorien panosten ja piilovirtojen summa. Vuonna 2010 kokonaiskäyttö kääntyi voimakkaaseen kasvuun edellisvuodesta. Eniten kasvoi puun ja mineraalien käyttö, kumpikin 25 prosenttia. Kasvien käyttömäärä sen sijaan laski 14 prosenttia, pääasiassa pienentyneen viljasadon takia.

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin 1970–2010

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaaliryhmittäin 1970–2010

Tilastokeskus julkaisee Kansantalouden materiaalivirrat -tilaston nyt ensimmäistä kertaa. Aiemmin tilaston aikasarjaa (1970 - 2009) on koottu Oulun yliopiston Thule-instituutissa. Tilasto on osa ympäristötilinpitoa, josta Euroopan unioni antoi tänä vuonna asetuksen.

Luonnonvarojen kokonaiskäytön suunta on ollut selvästi laskeva 1970-luvun puolivälin öljykriisin jälkeen, 1990-luvun alkupuolen lamavuosina sekä vuonna 2009. Näistä tilapäisistä laskuista huolimatta luonnonvarojen kokonaiskäyttö on kasvanut vuodesta 1970 vuoteen 2010 lähes kaksinkertaiseksi. Kansainvälisesti vertailtuna luonnonvarojen kokonaiskäyttö henkeä kohti on Suomessa huomattavan korkea.

Suomen talouden vaikutus muiden maiden luonnonvarojen käyttöön on kasvanut voimakkaasti. Tuonnin suorat panokset ovat nousseet 40 vuodessa 2,3 -kertaiseksi ja tuonnin piilovirrat 3,5 -kertaiseksi.

Suomen kansantalouden materiaali-intensiteetti eli käytetty materiaalimäärä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli tehokkain vuonna 2009. Intensiteetti heikkeni selvästi vuonna 2010.

Suomen kansantalouden materiaali-intensiteetti 1970–2010

Suomen kansantalouden materiaali-intensiteetti 1970–2010

Lähde: Kansantalouden materiaalivirrat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Leo Kolttola (09) 1734 3234, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden materiaalivirrat [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-1262. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kanma/2010/kanma_2010_2011-11-15_tie_001_fi.html