Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Produktionen av ägg.

Beskrivning

Statistiken över totalproduktionen av ägg är en årsstatistik som innehåller uppgifter bl.a. om den mängd ägg som tagits emot vid äggpackerierna, användningen av ägg i hushållen på gårdarna samt direktförsäljningen av ägg. Uppgifterna baserar sig på data som samlas in från packerierna fyra gånger om året och på lantbruksundersökningen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalproduktionen av ägg [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 25.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanmkt/meta_sv.html