Utlännigar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2008

Åldersgrupp   Utlänningar som erhållit finskt  medborgarskap     Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap %  Utlänningar               Utlänningar    %     
Totalt 6 682 100.0 143 256 100.0
0 - 9 1 203 18.0 14 289 10.0
10 - 19 1 200 18.0 13 664 9.5
20 - 29 930 13.9 32 079 22.4
30 - 39 1 419 21.2 35 728 24.9
40 - 49 1 064 15.9 23 513 16.4
50 - 59 511 7.6 13 210 9.2
60 - 69 222 3.3 5 453 3.8
70 - 79 96 1.4 3 492 2.4
80 - 37 0.6 1 828 1.3

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2008, Utlännigar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2008/kans_2008_2009-05-27_tau_001_sv.html