Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2009

Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade tydligt år 2008

Enligt Statistikcentralen fick 6 700 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2008. Detta var 1 800 fler än år 2007. Av dem som fick finskt medborgarskap var 3 800 kvinnor och 2 900 män. Av dem var 1 750 under 15 år och 200 hade fyllt 65 år.

I fjol fick 5 900 personer, som inte var medborgare i ett EU-land, finskt medborgarskap, vilket är 1 600 fler än år 2007. Bland de personer som fick medborgarskap var 800 medborgare i ett EU-land, vilket är 300 mer än året innan.

Flest medborgarskap beviljades medborgare i Ryssland (2 200) och Somalia (600). Den tredje största gruppen som fick finskt medborgarskap var irakiska medborgare (400).

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2008

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2008

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2008/kans_2008_2009-05-27_tie_001_sv.html