Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 10.5.2012

Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä kasvoi vähän vuonna 2011

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2011 aikana 4 550 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Määrä on 200 enemmän kuin vuonna 2010. Entisen kansalaisuutensa säilytti 93 prosenttia kansalaisuuden saaneista. Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 2 650 ja miehiä 1 900. Kansalaisuuden saaneista oli 14-vuotiaita tai nuorempia 1 000 ja 65 vuotta täyttäneitä 100.

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2011

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2011

Viime vuonna 3 850 Euroopan unioniin kuulumattomien maiden kansalaista sai Suomen kansalaisuuden, mikä on 50 enemmän kuin vuonna 2010. Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisia oli kansalaisuuden saaneissa 150 enemmän kuin vuotta aiemmin ja määrä oli 700 kansalaista.

Vuonna 2011 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin selvästi eniten Venäjän kansalaisille, joita oli kansalaisuuden saaneissa 1 650. Määrä oli 250 pienempi kuin vuotta aiemmin. Myös vuonna 2010 Suomen kansalaisuuksia myönnettiin eniten Venäjän kansalaisille. Toiseksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Viron kansalaiset, joiden määrä oli 300. Vuotta aiemmin Suomen kansalaisuuden sai 250 virolaista. Suomessa asuvista Ruotsin kansalaisista 200 sai Suomen kansalaisuuden vuonna 2011, kun vastaava luku oli edellisvuonna 100. Neljänneksi useimmin Suomen kansalaisuus myönnettiin Turkin kansalaisille.


Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen kansalaisuuden saamiset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7142. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kans/2011/kans_2011_2012-05-10_tie_001_fi.html