Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2013

Rekordstort antal fick finskt medborgarskap år 2012

Enligt Statistikcentralen fick 9 090 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2012. Antalet är det största under självständighetstiden och hela 4 530 fler än år 2011. Sitt tidigare medborgarskap behöll 94 % av dem som fick finskt medborgarskap. Av dem som fick finskt medborgarskap var 4 970 kvinnor och 4 120 män, 2 510 var 14 år eller yngre och 170 hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2012

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2012

I fjol fick 7 990 personer, som inte var medborgare i ett EU-land, finskt medborgarskap, vilket är 4 160 fler än år 2011. Bland de personer som fick medborgarskap var 1 100 medborgare i ett EU-land, vilket var 370 fler än året innan.

År 2012 beviljades ryska medborgare klart flest finska medborgarskap, dvs. 2 480 personer. Detta var 830 fler än året innan. Också år 2011 beviljades ryska medborgare flest finska medborgarskap. Den näst största gruppen som fick finskt medborgarskap var somaliska medborgare, vilka uppgick till 610 personer. Året innan fick 100 somalier finskt medborgarskap. Av de estniska medborgare som bor i Finland fick 520 finskt medborgarskap år 2012, medan motsvarande siffra året innan var 300. Den fjärde största gruppen som fick finskt medborgarskap var afghanska medborgare. Till skillnad från tidigare år hörde inte svenska medborgare nu till de nio största medborgarskapsgrupperna som fick finskt medborgarskap.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2012/kans_2012_2013-05-14_tie_001_sv.html