Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.5.2015

Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2014

Enligt Statistikcentralen fick 8 260 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2014. Detta är 670 färre än året innan. Av de utländska medborgare som fick finskt medborgarskap behöll 96 procent sitt tidigare medborgarskap. Av dem som fick finskt medborgarskap var 4 462 kvinnor och 3 798 män, 2 216 av dem var under 15 år och 191 hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2014

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2014

I fjol fick 7 336 personer som inte var medborgare i ett EU-land finskt medborgarskap, vilket är 89 procent av alla beviljade finska medborgarskap. Procentandelen var på samma nivå som året innan, eftersom minskningen av antalet personer som fått medborgarskap bestod nästan helt av medborgare i länder utanför EU. Av dem som fick finskt medborgarskap var 924 medborgare i ett EU-land. Detta var bara några få färre än året innan. Under de senaste åren har omkring var femte av dem som fått medborgarskap varit född i Finland och omkring fyra av fem utomlands.

År 2014 var ryska medborgare den klart största gruppen som fick finskt medborgarskap, dvs. 2 317 av dem som fick medborgarskap. Detta var drygt 200 fler än året innan. Den näst största gruppen som fick finskt medborgarskap bestod av somaliska medborgare, dvs. 834 personer. Året innan fick nästan lika många somalier finskt medborgarskap. Av irakiska medborgare bosatta i Finland fick 405 finskt medborgarskap, vilket var en minskning med lite fler än 100 personer från året innan. Den fjärde största gruppen som fick finskt medborgarskap bestod av estländska medborgare, 382 personer. Detta var omkring 50 färre än året innan.

Hög andel som fått medborgarskap i Finland

I jämförelsen mellan de nordiska länderna ligger Sverige i täten när man jämför antalet personer som erhållit medborgarskap med antalet utländska medborgare i bosättningslandet. Finland är klart på andra plats före Island, Norge och Danmark.

Utländska medborgare som fått landets medborgarskap i de Nordiska länderna 2013/ 2014, procent av utlänningarna

Utländska medborgare som fått landets medborgarskap i de Nordiska länderna 2013/ 2014, procent av utlänningarna

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2014/kans_2014_2015-05-13_tie_001_sv.html