Publicerad: 12.5.2017

Rekordstort antal fick finskt medborgarskap år 2016

Enligt Statistikcentralen fick 9 375 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2016. Det är fråga om det största antalet under självständighetstiden. Jämfört med år 2015 beviljades 1 454 fler personer finskt medborgarskap.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2016

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2016

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, Matti Saari 029 551 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2016/kans_2016_2017-05-12_tie_001_sv.html