Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om de viktigaste odlingsväxternas odlingsarealer, träda och övrig jordbruksareal i Finland. Odlingsarealen av varje växtslag anges som tusen hektar både på landsnivå och enligt arbetskrafts- och näringscentral. Odlingsarealen anges som hektar på kommunsnivå.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utnyttjad jordbruksareal [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kaoma/meta_sv.html