Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken presenteras en uppskattning, som baserar sig på avverkningsmängderna och rotpriserna, av skogsbrukets årliga rotprisintäkter. Resultaten presenteras per skogscentral (13), ägargrupp (privata m.m., skogsindustrin och staten) och virkessortiment. Avverkningsmängderna baserar sig på de årsvisa marknadsavverkningarna och på undersökningar om användningen av det virke som privatskogsägarna avverkat för eget bruk.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Rotprisinkomster [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/karat/meta_sv.html