Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 27.6.2006

Handelns omsättning ökade med 5,8 procent år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg handelns omsättning år 2005 till 101,3 miljarder euro, dvs. en ökning på 5,8 procent från året innan. Hälften av handelns omsättningsökning på 5,6 miljarder euro härstammade från partihandeln. Partihandelns omsättning var 52,5 miljarder och detaljhandelns 28,4 miljarder euro. På samma sätt som året innan ökade bilhandeln kraftigt. Bilhandelns omsättning var 19,1 miljarder euro med en tillväxtprocent på 8,2.

Nyckeltalen för lönsamheten blev något svagare inom handeln med undantag av totalresultatet och resultatet av räkenskapsperioden. Efter att verksamhetsutgifterna avdragits var driftsbidraget 4,4 miljarder euro, dvs. 4,3 procent av rörelsens intäkter. Av räkenskapsperiodens resultat hänförde sig 3,2 miljarder euro till handeln. Jämfört med året innan förekom det inga väsentliga ändringar i parti- och detaljhandelns lönsamhet. Däremot blev lönsamheten svagare inom bilhandeln både i euro och räknat enligt alla nyckeltal. Bilhandelns driftsbidrag var 576 miljoner euro, vilket var 99 miljoner euro mindre än år 2004.

I förhållande till omsättningen ökade partihandelns totala skulder med 1,5 procentenheter från året innan och var 28,6 procent, då de inom hela handeln var 25,8 procent. Inom bilhandeln var de totala skulderna 18,7 och inom detaljhandeln 23,8 procent, såsom också föregående år.

Handelns försäljningsbidrag efter näringsgren 2003-2005*

*preliminär uppgift

Källa: Företagsverksamhetens resultat 2005, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet


Senast uppdaterad 29.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2005/katipa_2005_2006-06-27_tie_001_sv.html