Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 15.12.2006

Omsättningen inom handeln ökade med 5,4 procent år 2005

Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen inom handeln år 2005 till 100,9 miljarder euro. Omsättningen ökade från året innan med 5,2 miljarder euro, dvs. 5,4 procent. Av ökningen av omsättningen härstammade närmare 60 procent från partihandeln och drygt en fjärdedel från bilhandeln medan detaljhandelns andel av tillväxten var 17 procent. Av företagen inom handeln hör 99 procent till sme-sektorn, vars andel av omsättningen inom näringsgrenen var omkring 40 och av personalen 58 procent.

Förändring av omsättningen i näringsgrenarna inom handeln 2004 och 2005

Mätt med omsättningen hade bilhandeln det fjärde året med stark tillväxt. Omsättningen uppgick till 19 miljarder euro. Lönsamhetens nyckeltal minskade dock fortfarande något från året innan. Driftsbidraget, som var 3,4 procent av rörelseintäkterna, minskade med 0,4 procentenheter från föregående år.

Kraftigast ökade omsättningen inom partihandeln där omsättningen uppgick till 52,8 miljarder euro. Det skedde inga stora förändringar i lönsamheten. Soliditeten däremot försvagades med 1,4 procentenheter från året innan och var 43,8 procent av balansräkningen. Omsättningen inom detaljhandeln ökade med 3,3 procent från året innan och uppgick till 28,1 miljarder euro. Detaljhandelns vinst var en miljard euro, liksom året innan, dvs. 3,7 procent av intäkterna.

Källa: Företagsstrukturer / bokslutsstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Senast uppdaterad 15.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2005/katipa_2005_2006-12-15_tie_002_sv.html