Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Handelns bokslutsstatistik 2006

2006
Offentliggöranden