Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 27.9.2007

Omsättningen inom handeln ökade med 8,1 procent år 2006

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen inom handeln till 109 miljarder euro år 2006. Detta var en ökning på 8,1 procent från året innan. Av tillväxten på över 8,1 miljarder euro härstammade mer än hälften från partihandeln. Inom partihandeln var omsättningen 57,6 miljarder euro och inom detaljhandeln 29,6 miljarder euro. Liksom året innan var tillväxten kraftig inom bilhandeln. Omsättningen inom bilhandeln uppgick till 20,8 miljarder euro, vilket innebär en tillväxt på 9,7 procent.

Nyckeltalen för lönsamheten sjönk något inom handeln. Efter att verksamhetsutgifterna dragits av uppgick driftsbidraget till 4,5 miljarder euro, dvs. 4,1 procent av rörelseintäkterna. Räkenskapsperiodens resultat inom handeln var 3,7 miljarder euro. Inom partihandeln var lönsamhetens nyckeltal på samma nivå som året innan med undantag av totalresultatet som steg med nästan en halv procentenhet. Inom detaljhandeln försvagades driftsbidrags- och rörelseresultatsprocenten med en halv procentenhet jämfört med året innan. Bilhandelns driftsbidrag var 620 miljoner euro, vilket var 33 miljoner euro mindre än år 2005. Inom bilhandeln var vinsten 480 miljoner euro.

Omsättningen inom handeln efter näringsgren 2005-2006*

*preliminär uppgift

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät. Skatteförvaltningen reviderade fr.o.m. år 2006 datainnehållet i skattematerialet. Läs mera om revideringen.

Källa: Företagsverksamhetens resultat 2006, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Senast uppdaterad 27.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2006/katipa_2006_2007-09-27_tie_001_sv.html