Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 3.4.2008

Omsättningen inom handeln ökade med 7,7 procent år 2006

Enligt Statistikcentralen uppgick omsättningen inom handeln till 108,7 miljarder euro år 2006. Omsättningen ökade från året innan med 7,8 miljarder euro, dvs. med 7,7 procent. Av ökningen av omsättningen härstammade närmare 58 procent från partihandeln, en femtedel från detaljhandeln medan bilhandelns andel av tillväxten var 22 procent. Av företagen inom handeln hör 99 procent till sme-sektorn, vars andel av omsättningen inom näringsgrenen var 38 procent och av personalen 57 procent.

Förändring av omsättningen i näringsgrenarna inom handeln 2005 och 2006

Förändring av omsättningen i näringsgrenarna inom handeln 2005 och 2006

Mätt med omsättningen var det bilhandelns femte år med stark tillväxt. Omsättningen uppgick till 20,7 miljarder euro. Trots ökningen av omsättningen sjönk alla beräknade nyckeltal för lönsamheten något jämfört med föregående år. Driftsbidraget, som var 3,1 procent av rörelseintäkterna, uppgick till 638 miljoner euro inom bilhandeln.

Mer än hälften av handelns omsättning, dvs. 57,3 miljarder euro, härstammade från partihandeln. Med undantag av totalresultatet sjönk nyckeltalen för partihandelns lönsamhet något. Försäljningsbidraget, som sjönk med 1,1 procentenheter, var 17,9 procent av omsättningen. Detaljhandeln, som sysselsatte hälften av handelns anställda, hade en omsättning på 29,7 miljarder euro. Nyckeltalen för lönsamheten låg på föregående års nivå. Försäljningsbidraget för detaljhandeln var en halv miljard större än föregående år, totalt 8,8 miljarder euro.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät. Skatteförvaltningen reviderade fr.o.m. år 2006 datainnehållet i skattematerialet. Läs mera om revideringen .


Källa: Handels bokslutsstatistik 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 03.04.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2006/katipa_2006_2008-04-03_tie_001_sv.html